หน้าหลัก

สงขลา e-learning

สพป.สงขลา เขต 1

สพฐ.

กระทรวงศึกษาธิการ

บุคคลสำคัญ

ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์จักรี

สมเด็จพระบวรราชเจ้าฯ

พระปิยะมหาราช

กรมหลวงลพบุรีราเมศร์

พระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง)

หนังนครินทร์  ชาทอง

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน

บุคคลสำคัญในสมัยรัตน์โกสินทร์และบุคคลสำคัญในท้องถิ่น

คำแนะนำ

นักเรียนศึกษาบทเรียน เรื่อง  บุคคลสำคัญในสมัยรัตน์โกสินทร์และบุคคลสำคัญในท้องถิ่น  ตามลำดับที่เรียงไว้ จะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาสาระ  สนุกกับกิจกรรมและทราบผลการศึกษาของน้องๆ ด้วยครับ

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑.  อธิบายเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์

๒. อธิบายเกี่ยวกับบุคคลสำคัญในจังหวัดสงขลา

๓. วิเคราะห์พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์

๔. วิเคราะห์ผลงานของบุคคลสำคัญในจังหวัดสงขลา

 

รายละเอียดเนื้อหาสาระ

       บุคคลสำคัญ

          - พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

             - สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสีหนาท

             - พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

             - สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร  กรมหลวงลพบุรีราเมศร์

             - พระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง)

             - หนังนครินทร์  ชาทอง

 

กลับหน้าหลัก

หน้าต่อไป

พระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช